TCEF Thông báo giảm phí dịch vụ Quản lý Quỹ kể từ ngày 01/01/2021.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin trân trọng thông báo về giảm phí dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) như sau:

 • Mức giá dịch vụ quản lý quỹ mới: 1,2%/NAV/năm.
 • Thời điểm áp dụng:                     từ 01/01/2021.

Mức giá dịch vụ quản lý quỹ hiện tại (1,9%/NAV/năm) sẽ được tiếp tục áp dụng tới hết ngày 31/12/2020.

Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng tham khảo tại đây.

Thông báo dùng chương trình ưu đãi hoàn tiền cho giao dịch chuyển đổi cho khách hàng sở hữu chứng chỉ quỹ từ ngày 01/01/2021

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin trân trọng thông báo về việc dừng chương trình hoàn tiền cho giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ của các Quỹ: (i) Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom, (ii) Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom do TCC quản lý kể từ ngày 01/01/2021. 

Thông báo này thay có hiệu lực thay cho thông báo đã công bố ngày 25/08/2020.

Nội dung chi tiết, Quý Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

Trân trọng

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng theo phân hạng năm 2021

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo thực hiện chương trình khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng theo phân hạng như sau:

Nội dung:

Hoàn tiền cho các khách hàng mua chứng chỉ Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) theo phân hạng khách hàng.

Thời gian và hình thức nhận thưởng:

 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
 • Hình thức nhận thưởng: Tiền mặt, hoàn trả lại vào tài khoản chứng khoán của khách hàng mở tại đại lý phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities hay TCBS).
 • Các khách hàng khi tham gia chương trình sẽ nhận được email thông báo và xác nhận giao dịch của công ty.

Cơ cấu giải thưởng:

Với mỗi giao dịch mua chứng chỉ Quỹ đầu tư Trái phiếu TCBF do Techcom Capital quản lý, bao gồm cả các giao dịch mua chứng chỉ quỹ theo chương trình đầu tư định kỳ theo quy định tại Bản cáo bạch Quỹ, đặt lệnh mua định kỳ, đặt lệnh theo chương trình iPlan (là các chương trình hỗ trợ khách hàng đặt lệnh của TCBS), khách hàng tương ứng với mỗi Hạng khách hàng của Techcombank sẽ được nhận tỷ lệ hoàn tiền như sau:

Hạng khách hàng (*) Tỷ lệ hoàn tiền/giao dịch mua chứng chỉ quỹ
VIP1 0.10%
VIP2 0.05%
VIP3 0.02%

(*) Hạng khách hàng: theo phân hạng khách hàng của TCB, trong đó VIP1 là phân hạng cao nhất của Khách hàng theo tổng tài sản của khách hàng ở Techcombank, Techcom Securities và Techcom Capital.

– Tiêu chí phân hạng khách hàng thời điểm hiện tại của TCB:

Tiêu chí/ Khách hàng VIP1 VIP2 VIP3
Số dư trung bình tổng tài sản trong 3 tháng gần nhất Từ 23 tỷ VND trở lên Từ 4 tỷ đến dưới 23 tỷ VND Từ 1 tỷ đến dưới 4 tỷ VND

Việc phân hạng khách hàng tùy thuộc vào quy định của TCB theo từng thời kỳ.

Điều kiện tham gia chương trình:

Tất cả khách hàng đáp ứng các điều kiện sau:

(1)      Khách hàng cá nhân thuộc phân hạng khách hàng VIP1, VIP2, VIP3 theo quy định của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB).

(2)      Khách hàng mua chứng chỉ Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) qua đại lý phân phối là TCBS.

(3)      Đồng ý với điều kiện và điều khoản của chương trình

Cách thức và quy định trả thưởng:

 • Thời gian thanh toán tiền cho khách hàng: TCC thanh toán cho khách hàng định kỳ 1 lần/tháng, trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc tháng cho các giao dịch mua chứng chỉ quỹ TCBF được hưởng khuyến mãi phát sinh trong tháng.
 • Tài khoản đăng ký nhận tiền bán chứng chỉ quỹ: Khách hàng được hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán mở tại Đại lý phân phối của Quỹ – Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities – TCBS) hoặc tài khoản thanh toán mà khách hàng đăng ký khi mở tài khoản chứng khoán tại TCBS (theo quyết định của TCC, phù hợp với quy định của pháp luật).
 • TCC sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế TNCN (nếu có) của khách hàng
 • Số tiền hoàn lại cho khách hàng là số tiền thuần khách hàng nhận được. Chi phí chuyển tiền do TCC chịu.

Trân trọng thông báo,

TCBF Thông báo giá dịch vụ giao dịch CCQ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

TCC xin thông báo về chương trình đầu tư CCQ theo chương trình Vạn Lộc An Gia kể từ ngày 01/12/2020.

Nội dung chi tiết, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

Thông tin liên quan tới việc cập nhật bản cáo bạch tương ứng, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

TCC Thông báo thay đổi giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

Kính gửi quý khách,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi khi giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) áp dụng từ ngày 15/02/2021 như sau:

 

STT Nội dung Chi tiết
1 Ngày giao dịch (ngày T)
 • Các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (tần suất giao dịch hàng ngày).
 • Ngày Giao Dịch sẽ không bao gồm các ngày nghỉ lễ, kể cả nghỉ bù theo quy định của pháp luật.
2 Thời điểm đóng sổ lệnh 14h45 ngày T-1
3 Số tiền đầu tư tối thiểu 10.000 Việt Nam Đồng
4 Số dư tài khoản tối thiểu Không áp dụng
5 Giá dịch vụ phát hành 0%
6 Giá dịch vụ mua lại:

 

Giá dịch vụ Nhà Đầu tư phải trả khi bán lại CCQ cho Quỹ

Thời gian nắm giữ CCQ Giá dịch vụ mua lại (% giá trị lệnh bán)
0 đến dưới 6 tháng 1,00%
Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng 0,75%
Từ trên 9 đến tròn 12 tháng 0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên 0,00%
7 Giá dịch vụ chuyển đổi chứng chỉ quỹ:

 

Giá dịch vụ Nhà Đầu tư phải trả khi chuyển đổi từ chứng chỉ quỹ TCEF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý

TCEF => TCBF

0 đến dưới 6 tháng 1,00%
Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng 0,75%
Từ trên 9 đến tròn 12 tháng 0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên 0,00%

TCEF => TCFF

0 đến dưới 6 tháng 1,00%
Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng 0,75%
Từ trên 9 đến tròn 12 tháng 0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên 0,00%

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng thông báo./.