Gửi Nhà đầu tư

Techcom Capital luôn mong muốn được kết nối với Quý Nhà đầu tư và cung cấp cho Quý vị đầy đủ những tin tức, báo cáo mới nhất về tình hình hoạt động của quỹ, hoặc nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi: [email protected]

Thông tin chung

Nếu Quý vị có câu hỏi hoặc góp ý dành cho Techcom Capital, xin vui lòng gửi email đến cho chúng tôi: [email protected]

Quan hệ Nhà đầu tư

Nếu Quý vị đang đầu tư cùng Techcom Capital, hoặc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các quỹ do chúng tôi quản lý, xin vui lòng gửi email đến cho chúng tôi: [email protected]

Tuyển dụng

Nếu bạn muốn làm việc tại Techcom Capital, vui lòng truy cập trang Tuyển dụng của chúng tôi hoặc gửi đơn đăng ký của bạn đến: [email protected]