CÁC QUỸ ĐANG QUẢN LÝ

Image module
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom
TCBF - Techcom Bond Fund
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi để tạo nguồn thu nhập ổn định dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 1-2%/năm. TCBF có mức độ rủi ro Trung bình.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Techcom
TCEF - Techcom Equity Fund
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đầu tư vào cổ phiếu các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-4%/năm. TCEF có mức độ rủi ro Trung bình đến Cao.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Techcom
TCFF - Techcom Flexi Bond Fund
Quỹ Đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 1-2%/năm. TCFF có mức độ rủi ro Trung bình.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
Ngân Hàng và Tài Chính Techcom
TCFIN - Techcom Banking and Finance Equity Fund
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) đầu tư năng động vào các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ tài chính trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-5%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro Cao.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
Bất Động Sản Techcom
TCRES - Techcom Real Estate Equity Fund
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES) đầu tư năng động vào các Công ty hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-5%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro Cao.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ Techcom
TCSME - Techcom Small and Medium Enterprise
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom (TCSME) đầu tư năng động vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường thuộc nhóm vốn hóa vừa (midcap) và nhỏ (smallcap) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với lợi nhuận dài hạn kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời dài hạn của chỉ số VN-Index, hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 3-5%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro Cao.
Tìm hiểu thêm
Image module
Quỹ đầu tư Bất động sản
TCREIT
Quỹ bất động sản duy nhất của Việt Nam do Techcom Capital quản lý. Quỹ bất động sản được niêm yết tại HOSE được kỳ vọng sẽ đem đến cơ hội đầu tư bất động sản dễ dàng hơn cho các cá nhân và gia đình Việt Nam.
Theo quy định của luật, TCREIT sẽ đầu tư chủ yếu vào các bất động sản đã hoàn thành và đang tạo ra dòng tiền ổn định từ cho thuê; hoặc chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản; đồng thời Quỹ sẽ phân phối 90% lợi nhuận hàng năm cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu thêm