Image module
Image
Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom - TCREIT
Đầu tư an toàn, cuộc sống an nhàn

Quỹ bất động sản duy nhất của Việt Nam do Techcom Capital quản lý. Quỹ bất động sản được niêm yết tại HOSE được kỳ vọng sẽ đem đến cơ hội đầu tư bất động sản dễ dàng hơn cho các cá nhân và gia đình Việt Nam. 

Theo quy định của luật, TCREIT sẽ đầu tư chủ yếu vào các bất động sản đã hoàn thành và đang tạo ra dòng tiền ổn định từ cho thuê; hoặc chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản; đồng thời Quỹ sẽ phân phối 90% lợi nhuận hàng năm cho nhà đầu tư.

Mua ngay
Mở tài khoản giao dịch

Tại sao nên đầu tư TCREIT?