TCBF Thông báo về việc dừng chương trình hoàn tiền cho Nhà Đầu tư theo phân hạng kể từ ngày 01/01/2021

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin trân trọng thông báo về việc dừng chương trình hoàn tiền cho Nhà Đầu tư theo phân hạng kể từ ngày 01/01/2021 thay cho thông báo ngày 01/12/2020, thay thế chương trình này Quý Nhà Đầu tư khi mua chứng chỉ Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) sẽ tham gia chương trình tặng iXu do Đại lý phân phối chứng chỉ Quỹ- Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương triển khai.

Việc chuyển đổi sang chương trình tặng iXu do TCBS thực hiện giúp Nhà Đầu tư nhận được giá trị khuyến mại sớm hơn chương trình cũ (chương trình cũ thanh toán vào ngày làm việc thứ 5 của tháng sau khi Nhà Đầu tư thực hiện giao dịch, chương trình mới tặng iXu khuyến mãi vào 1 ngày làm việc sau khi Nhà Đầu tư thực hiện giao dịch); ngoài ra, Nhà Đầu tư nhận iXu sẽ có nhiều lựa chọn sử dụng iXu như rút tiền mặt hoặc chuyển đổi sang điểm VinID để mua sắm.

Kính mong Quý Nhà Đầu tư lưu ý các thay đổi nêu trên trong quá trình giao dịch chứng chỉ quỹ.

Thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng tham khảo tại đây.