TCFF Thông báo giảm phí dịch vụ Quản lý Quỹ kể từ ngày 01/01/2021.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin trân trọng thông báo về giảm phí dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) như sau:

  • Mức giá dịch vụ quản lý quỹ mới: 1,2%/NAV/năm.
  • Thời điểm áp dụng:                     từ 01/01/2021.

Mức giá dịch vụ quản lý quỹ hiện tại (1,5%/NAV/năm) sẽ được tiếp tục áp dụng tới hết ngày 31/12/2020.

Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng tham khảo tại đây.