TCEF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 29/03/2022

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF cho kỳ định giá ngày 29/03/2022 cho ngày giao dịch 30/03/2022 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98.

Chi tiết về sai lệch vui lòng xem tại đây

Trân trọng,

TCEF Cơ cấu đầu tư của Quỹ khắc phục sai lệch cho kỳ định giá ngày 08/11/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF cho kỳ định giá ngày 08/11/2021 cho ngày giao dịch 09/11/2021 khắc phục sai lệch so với quy định.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCEF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 07/11/2021

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF cho kỳ định giá ngày 07/11/2021 cho ngày giao dịch 08/11/2021 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98.

 

Chi tiết về sai lệch vui lòng xem tại đây.

 

Trân trọng,

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ khắc phục sai lệch cho kỳ định giá ngày 21/07/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 21/07/2021 cho ngày giao dịch 22/07/2021 khắc phục sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 20/07/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 20/07/2021 cho ngày giao dịch 21/07/2021 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết về sai lệch Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,