TCREIT Cơ cấu đầu tư của Quỹ khắc phục sai lệch cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 12/04/2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ TCREIT cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 12/04/202 khắc phục sai lệch so với quy định.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

TCREIT Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 05/04/2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ TCREIT cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 05/04/202 phát sinh sai lệch so với quy định.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

TCEF Cơ cấu đầu tư của Quỹ khắc phục sai lệch cho kỳ định giá ngày 04/04/2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF cho kỳ định giá ngày 04/04/2022 cho ngày giao dịch 05/04/2022 khắc phục sai lệch so với quy định.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCEF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 31/03/2022

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF cho kỳ định giá ngày 31/03/2022 cho ngày giao dịch 01/04/2022 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98.

Chi tiết về sai lệch vui lòng xem tại đây

Trân trọng,

TCEF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 30/03/2022

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF cho kỳ định giá ngày 30/03/2022 cho ngày giao dịch 31/03/2022 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98.

Chi tiết về sai lệch vui lòng xem tại đây

Trân trọng,