Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Quỹ và họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Quỹ và họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Thời gian lấy ý kiến từ 21/04/2016 đến 03/05/2016

– Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư: Xem thêm tại đây

– Phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư: Xem thêm tại đây

Phiếu lấy ý kiến xin gửi về:

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-4) 3 944 6368         Fax: (84-4) 3 944 6583

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}