Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ TCBF

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ TCBF

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) xin gửi lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn chân thành đến Quý Nhà Đầu tư.

Liên quan đến việc lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản ngày 11/2/2017, TCC đã thực hiện lập Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đại hội cùng thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ và gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/03/2017, UBCKNN đã có công văn trả lời số 1249/UBCK-QLQ, theo đó Điều lệ Quỹ được sửa theo quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư sẽ có hiệu lực đối với các nội dung xin ý kiến từ Nội dung 1 đến Nội dung 7 của Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu tư ngày 11/02/2017. Riêng Nội dung 8 về phân phối lợi nhuận (tương ứng với Điều 57 của Điều lệ Quỹ) sẽ chưa được áp dụng và việc phân phối lợi nhuận của Quỹ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều lệ Quỹ sửa đổi và Bản cáo bạch mới sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

Chúng tôi gửi xin kèm theo Thông báo này Công văn số 1249/UBCK-QLQ ngày 13/03/2017 của UBCKNN để Quý Nhà Đầu tư được biết.

Trân trọng thông báo ./.

 

___

File đính kèm:

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}