Techcom Capital Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

Kính gửi Quý khách,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022.
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin lợi nhuận sau thuế của Công ty Quý IV năm 2022 giảm hơn 37 tỷ đồng (tương đương hơn 65%) so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2021.
Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.


Trân trọng,

Techcom Capital Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2022.
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin lợi nhuận sau thuế của Công ty Quý III năm 2022 giảm gần 15 tỷ đồng (tương đương hơn 28%) so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2021.
Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY
Trân trọng.