TCREIT CBTT Báo cáo Quý I/2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin Báo cáo Quý I 2022 Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây: