TCBF/TCEF/TCFF/TCFIN/TCRES/TCSME – Thông báo thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở dịp lễ năm 2023

TCBF/TCEF/TCFF/TCFIN/TCRES/TCSME – Thông báo thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở dịp lễ năm 2023 bao gồm kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, Tết âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05 và Quốc Khánh 02/09.

TCEF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai ngày 30/05/2022.

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

TCBF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 lần thứ hai tổ chức ngày 19/05/2021.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. CBTT BB NQ
  2. TCBF Bien ban hop
  3. TCBF Nghi quyet
  4. TCBF CBTT DLQ
  5. TCBF Dieu le Quy
  6. TCBF Du thao Ban cao bach (gửi UBCK ngày 20/05/2021)

Trân trọng,