Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 07.2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 7.2022 Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF.

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây