TCREIT – Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường 2023

TCREIT – Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường 2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Ngày 12/12/2023 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2023. Chi tiết về Biên bản họp và Nghị quyết sau đại hội quý khách vui lòng xem tại đây

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}