TCREIT Cơ cấu đầu tư của Quỹ khắc phục sai lệch cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 12/04/2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ TCREIT cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 12/04/202 khắc phục sai lệch so với quy định.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.