TCEF Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá ngày 31/03/2022

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF cho kỳ định giá ngày 31/03/2022 cho ngày giao dịch 01/04/2022 phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98.

Chi tiết về sai lệch vui lòng xem tại đây

Trân trọng,