Quỹ TCBF – Thông báo tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016 – lần thứ 2

Quỹ TCBF – Thông báo tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016 – lần thứ 2

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 LẦN THỨ HAI  QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM 

Thời gian  : 9h30 ngày 13/05/2017

Địa điểm  : Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung  : Báo cáo và xin ý kiến Nhà Đầu tư về các vấn đề như dự kiến tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016 lần thứ nhất ngày 22/04/2017.

________

File đính kèm:

0. Công bố thông tin tài liệu họp ĐH Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2016 – lần thứ 2

1. Thư mời họp ĐH Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2016 – lần thứ 2.

2. Giấy ủy quyền 

3. Chương trình họp

4. Nội dung xin ý kiến Nhà Đầu Tư

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}