Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ quỹ.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ quỹ.

Thời gian lấy ý kiến từ 30/03/2016 đến 10/04/2016.

– Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư: Xem tại đây.

– Thông báo xin ý kiến Nhà Đầu Tư: Xem tại đây.

Phiếu lấy ý kiến xin gửi về:

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG.

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-4) 3 944 6368          Fax: (84-4) 3 944 6583

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}