Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) thông báo về Nghị quyết ĐHNĐT lần thứ nhất và Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Quỹ.

Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) thông báo về Nghị quyết ĐHNĐT lần thứ nhất và Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Quỹ.

Techcom Securities xin thông báo:

– Biên bản Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất: Xem tại đây

– Nghị Quyết Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất: Xem tại đây.

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ: Xem tại đây.

– Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT): Xem tại đây

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}