Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom – TCSME (ngày giao dịch 25/05/2023)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quý đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom – TCSME (ngày giao dịch 25/05/2023)

Chi tiết báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây: