Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom – TCRES (ngày giao dịch 24/11/2022)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (ngày giao dịch 24/11/2022).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây