Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom – TCRES (ngày giao dịch 24/03/2023)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom – TCRES (ngày giao dịch 24/03/2023)

Chi tiết báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây: