Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (ngày giao dịch 05/10/2022)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (ngày giao dịch 05/10/2022).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây