TCREIT – CBTT Thay đổi Thành viên Ban điều hành Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

TCC thông báo thay đổi Thành viên Ban điều hành quản lý mảng Bất động sản Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem tại đây: