TCBF Cơ cấu đầu tư của Quỹ khắc phục sai lệch cho kỳ định giá ngày 21/07/2021

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF cho kỳ định giá ngày 21/07/2021 cho ngày giao dịch 22/07/2021 khắc phục sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,