Thông báo chương trình ưu đãi hoàn tiền trị giá 0.2% cho khách hàng mua chứng chỉ quỹ TCBF

Thông báo chương trình ưu đãi hoàn tiền trị giá 0.2% cho khách hàng mua chứng chỉ quỹ TCBF

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo thực hiện chương trình khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng cá nhân mua chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) như sau:

Nội dung:
Tặng tiền trị giá 0.2% giá trị chứng chỉ Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) mua trong giai đoạn trước và sau 30 ngày kể từ ngày phát hành Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng tại Techcombank.

Thời gian và hình thức nhận thưởng:
– Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019
– Hình thức nhận thưởng: Tiền mặt, hoàn trả lại vào tài khoản đăng ký nhận tiền mua chứng chỉ quỹ của khách hàng định kỳ 1 lần/tháng, trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, cho các giao dịch mua chứng chỉ quỹ được hưởng khuyến mãi trong tháng
– Các khách hàng khi tham gia chương trình sẽ nhận được email thông báo và xác nhận giao dịch của công ty.

Điều kiện, điều khoản áp dụng:
* Điều kiện tham gia chương trình :
– Khách hàng có hợp đồng bảo hiểm tại Techcombank (được thể hiện qua việc KH cung cấp thông tin Hợp đồng bảo hiểm có Ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm. Ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm là ngày phát hành hợp đồng đầu tiên do Techcombank cung cấp).
– Khách hàng đăng ký Chương trình Vạn Lộc An Gia (sản phẩm của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương, cho phép khách hàng đăng ký bán chứng chỉ quỹ TCBF định kỳ để thanh toán phí bảo hiểm) trong vòng trước/sau 30 ngày kể từ ngày khách hàng ký xác nhận nhận hợp đồng bảo hiểm.
– Khách hàng cam kết nắm giữ chứng chỉ quỹ tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn tất mua chứng chỉ quỹ.
– Đồng ý với điều kiện và điều khoản của chương trình.

* Điều khoản:
– Loại giao dịch: Áp dụng đối với các giao dịch khách hàng thực hiện mua chứng chỉ quỹ của Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) qua đại lý phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities).
– Loại hợp đồng bảo hiểm áp dụng: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, các sản phẩm cụ thể theo thông báo của Techcombank, kỳ hạn thanh toán phí là hàng năm.
– Sau khi khách hàng có hợp đồng bảo hiểm tại Techcombank, đăng ký Chương trình Vạn Lộc An Gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities), khách hàng sẽ được tặng 0.2% với mỗi giao dịch mua chứng chỉ quỹ TCBF trong gia đoạn trước và sau 30 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm.
– Trường hợp khách hàng hủy đăng ký chương trình Vạn Lộc An Gia trước thời gian tặng tiền, khách hàng sẽ không được nhận thanh toán tiền được tặng theo chương trình.
– Trường hợp khách hàng không đáp ứng điều kiện nắm giữ chứng chỉ quỹ (CCQ) tối thiểu 1 năm, khách hàng sẽ phải trả khoản tiền được tặng tương ứng với số lượng CCQ khách hàng bán trước hạn. Hình thức thu hồi khoản hoàn tiền này: thông qua việc Khách hàng uỷ quyền và cho phép TCBS cắt tiền trên tài khoản chứng khoán của khách hàng và TCBS chuyển trả cho TCC khoản tiền này.

Cách thức và quy định trả thưởng:
– Thời gian thanh toán tiền cho khách hàng: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) thanh toán cho khách hàng định kỳ 1 lần/tháng, trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, cho các giao dịch mua chứng chỉ quỹ được hưởng khuyến mãi trong tháng.
– Trường hợp khách hàng bán chứng chỉ quỹ mà khách hàng đã được nhận tiền khuyến mãi theo chương trình này trong vòng 1 năm, khách hàng sẽ phải hoàn trả khoản tiền khuyến mãi tương ứng với số lượng chứng chỉ quỹ khách hàng bán trước hạn. Hình thức thu hồi khoản hoàn tiền này: thông qua việc Khách hàng uỷ quyền và cho phép Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cắt tiền trên tài khoản chứng khoán của khách hàng và TCBS chuyển trả cho TCC khoản tiền này.
– Tài khoản đăng ký nhận tiền bán chứng chỉ quỹ: Là loại tài khoản mà các khách hàng đã đăng ký nhận tiền bán chứng chỉ quỹ khi khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Techcom Securities dùng để giao dịch chứng chỉ quỹ.
Công ty Techcom Capital sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế TNCN (nếu có) của khách hàng

Trân trọng thông báo!

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}