Techcom Capital Công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Kính gửi Quý khách,

TCC công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.. Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng.