Techcom Capital CBTT: UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam

Techcom Capital CBTT: UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương công bố thông tin về việc  đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp: Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 100/GCN-UBCK ngày 09/12/2015: QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TECHCOM VIỆT NAM (TECHCOM VIETNAM REIT FUND)

Công bố thông tin:

Giấy chứng nhận – Đăng kí chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng

Công bố thông tintreen cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}