TCREIT Cơ cấu đầu tư của Quỹ phát sinh sai lệch cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 05/04/2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về cơ cấu đầu tư của Quỹ TCREIT cho kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 05/04/202 phát sinh sai lệch so với quy định.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây.