TCREIT – CBTT Báo cáo của Nhà đầu tư lớn về ngày trở thành/không còn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ đóng

TCREIT – CBTT Báo cáo của Nhà đầu tư lớn về ngày trở thành/không còn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ đóng

Kính gửi Quý Nhà đầu tư và các bên liên quan,

Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“TCC”) công bố thông tin báo cáo của Nhà đầu tư lớn về ngày trở thành/không còn là nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo nội dung đã được phê duyệt bởi Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2023.

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem tại đây:

20240122 – FUCVREIT – Bao cao phu luc VII ve NDT nam giu 5% – Iwealth.

20240122 – FUCVREIT – Bao cao phu luc VII ve NDT nam giu 5% – WealthTech.

 

Trân trọng./.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}