TCFF CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký lập quỹ đại chúng (33/GCN-UBCK)

TCFF CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký lập quỹ đại chúng (33/GCN-UBCK)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương thông báo:

Ngày 05/12/2018, Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Techcom (TCFF) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 33/GCN-UBCK với các nội dung cơ bản như sau:

  • Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom
  • Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Techcom Flexi Bond Fund
  • Tên viết tắt: TCFF
  • Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
  • Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Hà Thành
  • Vốn điều lệ của Quỹ (huy động trong đợt chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng): 50.100.000.000VNĐ.
  • Loại hình quỹ: Quỹ mở

Chi tiết: TCFF_GCN_33-GCN-UBCK

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}