Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom – TCSME (ngày giao dịch 24/03/2023)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quý đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Techcom – TCSME (ngày giao dịch 24/03/2023)

Chi tiết báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

TCBF – TCC công bố thông tin về việc áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại CCQ từ kỳ định giá ngày 24.03.2023

TCC công bố tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF cho kỳ định giá ngày 24.03.2023.

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem Báo cáo giám sát của ngân hàng giám sát Standard Chartered tại đây:

TCBF – TCC công bố thông tin về việc áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại CCQ từ kỳ định giá ngày 23.03.2023

TCC công bố tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF cho kỳ định giá ngày 23.03.2023.

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem Báo cáo giám sát của ngân hàng giám sát Standard Chartered tại đây: