Công bố thông tin

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 11/05/2021)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 11/05/2021).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (ngày giao dịch 11/05/2021)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF (ngày giao dịch 11/05/2021).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 11/05/2021)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 11/05/2021).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCREIT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lợi tức bằng tiền năm 2020.

Tên chứng khoán:       Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam

Mã chứng khoán:        FUCVREIT

Loại chứng khoán:      Chứng chỉ Quỹ

Mệnh giá giao dịch:    10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

Sàn giao dịch:             HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2021

 Lý do và mục đích: Chi trả lợi tức bằng tiền năm 2020.

 Nội dung cụ thể:

 – Tỷ lệ thực hiện: 14%/ 01 chứng chỉ quỹ ( 01 chứng chỉ quỹ được nhận 1.400 đồng);

– Ngày thanh toán : 15/06/2021;

– Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận lợi tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 10/05/2021)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 10/05/2021).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,