Giám đốc cao cấp Tuân thủ

Giám đốc cao cấp Tuân thủ

Mô tả công việc

– Thực hiện các giải pháp pháp lý đối với các nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động khác của Công ty, Khối Ngân hàng đầu tư (NHĐT) và các đơn vị thành viên theo phân công của lãnh đạo.
– Báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý các rủi ro pháp lý phát sinh liên quan đến các nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động khác của Công ty, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên.
– Soạn thảo các hợp đồng, tài liệu và các văn bản liên quan đến các công cụ, sản phẩm, giải pháp tài chính và dịch vụ tài chính, tư vấn của Công ty, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên theo phân công của lãnh đạo. 

– Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quyết định của HĐQT, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của Công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong Công ty. 

– Chịu trách nhiệm cho việc:  

+ Xác định, đánh giá và kiểm soát tuân thủ đối với hệ thống văn bản nội bộ của Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật. Giám sát hệ thống tuân thủ trong toàn Công ty, và  

+ Đánh giá tác động của các văn bản pháp luật mới ban hành đối với hệ thống văn bản nội bộ của Công ty. 

– Nhận biết rủi ro về pháp lý của Công ty, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro về pháp lý. 

– Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của mảng chức năng và các đơn vị liên quan. 

– Cập nhật và báo cáo lãnh đạo các quy định của pháp luật về tài chính, đầu tư, ngân hàng, chứng khoán, thị trường vốn và các quy định khác có liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của Công ty, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên. 

– Trực tiếp làm việc với các bộ phận của Công ty, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên (như Tư vấn phát hành, Giải pháp tài chính, Quản lý nguồn vốn, Vận hành hoạt động, Kinh doanh và Phân phối Khách hàng cá nhân, Kinh doanh và Phân phối Khách hàng doanh nghiệp, v.v.) để nhận các yêu cầu về mặt pháp lý liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà Công ty, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên đang cung cấp và xử lý các yêu cầu đó trong phạm vi quyền hạn của mình. Đối với các yêu cầu không xử lý được trong phạm vi quyền hạn, báo cáo với lãnh đạo, đề xuất hướng xử lý và thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo. 

– Phối hợp tích cực và chặt chẽ với các bộ phận khác thuộc Công ty, Khối NHĐT, các đơn vị thành và các bộ phận có liên quan thuộc Techcombank để hướng tới đạt hiệu quả cao nhất cho mục tiêu chung của mảng NHĐT – Techcombank. 

-Thiết lập và duy trì quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến pháp lý để phục vụ các hoạt động của Công ty, Khối NHĐT và các đơn vị thành viên. 

– Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo.  

 

Yêu cầu công việc

Bằng cấp/Nghiệp vụ

– Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Luật trong nước hoặc nước ngoài; 

– Có chứng chỉ hành nghề luật sư. 

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 14 năm làm công tác pháp lý về lĩnh vực tài chính, đầu tư, ngân hàng, thị trường vốn và chứng khoán tại các hãng luật. 

Kiến thức chuyên môn

– Nắm vững các nguyên tắc kiểm toán, KSNB và QTRRHĐ và các qui đinh pháp luật liên quan; 

– Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về các mảng hoạt động vận hành (Operations), kế toán, tài chính trong Ngân hàng/Công ty chứng khoán/Công ty Quản lý Quỹ; 

– Am hiểu tổ chức và qui trình tác nghiệp của sản phẩm đầu tư  

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}