Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (ngày giao dịch 02/12/2021)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF (ngày giao dịch 02/12/2021).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,