Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (16/01/2017)

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (16/01/2017)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF):

Link: tcbf_bc_tuan_20170116

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link: tcbf_baocaothaydoigiatritsrgiaodichchungchi_quymo_tt183_pl26_tuan_20170116

3. Thông báo giao dịch Chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TCBF – Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (20/01/2017) _ Nguyễn Xuân Minh

TCBF – Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (20/01/2017) _ Phí Tuấn Thành

 

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}