Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin NQ, BB ĐHĐCĐ và các tài liệu được thông qua

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin NQ, BB ĐHĐCĐ và các tài liệu được thông qua

Kính chào Quý khách,

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin thay đổi NQ, BB ĐHĐCĐ và các tài liệu được thông qua

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.

Thông báo Thay đổi người nội bộ
CBTT Điều lệ công ty hiệu lực từ ngày 04/12/2023
CBTT Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ

Trân trọng,

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}