Chuyên viên kế toán cao cấp

Chuyên viên kế toán cao cấp

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương Techcom Capital (TCC) đang tìm kiếm Chuyên viên kế toán chuyên về nghiệp vụ Quản lý Quỹ tham gia đội ngũ tài chính của chúng tôi tại văn phòng Hà Nội. 

Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên trong đội ngũ đầu tư sáng tạo và uy tín hàng đầu Việt Nam! 

 

Trách nhiệm bao gồm nhưng không giới hạn: 

– Thực hiện các chỉ thị Giao dịch hàng ngày của các Quỹ 

– Phối hợp với bộ phận Quản trị Quỹ để thực hiện tính Giá trị Tài sản ròng (NAV) hàng ngày của các quỹ; kiểm tra báo cáo định kỳ (tháng/quỹ/năm) của các Quỹ, làm việc cùng Đơn vị kiểm toán tại các kỳ kiểm toán theo định kỳ (bán niên/năm) 

– Xử lý các phát sinh liên quan đến giao dịch hàng ngày của Nhà đầu tư và các giao dịch đầu tư của các Quỹ 

– Lập báo cáo theo quy định (đối với Danh mục ủy thác) 

– Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ Quản lý Quỹ (xuất hóa đơn giao dịch, hạch toán phát sinh giao dịch, Phối hợp thu thập Xác nhận tiền gửi từ các tổ chức tín dụng để cung cấp cho các NHGS…) 

– Thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ pháp lý các Quỹ tại các Ngân hàng Giám sát và các đối tác 

– Thực hiện cập nhật dữ liệu lên hệ thống nội bộ và cung cấp các thông tin liên quan đến các quỹ cho nội bộ và đối tác theo yêu cầu phát sinh 

– Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp và phân công của Lãnh đạo bộ phận 

 

  1. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

– Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, Ưu tiên có bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực Quản lý quỹ; và các bạn có kiến thức về lĩnh vực công nghệ 

– Kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kế toán tài chính tại Ngân hàng, tổ chức tài chính, chứng khoán, kiểm toán. 

– Tiếng Anh tốt 

– Có kỹ năng tốt trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, kiểm soát thu chi nguồn tiền 

– Ưu tiên có kiến thức tốt và hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng, tài chính chứng khoán, Quản lý quỹ 

– Có kỹ năng tốt trong việc tổng hợp và xử lý vấn đề. 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.techcomcapital.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/1-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}