TCREIT – CBTT Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2022


Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố công bố tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) họp trực tiếp.

  • Thời gian: Lúc 14h00, thứ Sáu, ngày 21/04/2023
  • Địa điểm: Phòng họp Tầng 3– Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hình thức họp: Họp trực tiếp

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem tại đây:

TCFIN – TCC Công bố Đính chính Nội dung Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường 2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương công bố thông tin đính chính Nội dung Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường 2022.

Chi tiết Quý khách xem tại đây:

TCFF – TCC công bố thông tin về việc hủy cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai.

TCC công bố thông tin về việc hủy cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF).

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem tại đây

TCEF – TCC công bố thông tin về việc hủy cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai.

TCC công bố thông tin về việc hủy cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem tại đây:

TCBF – TCC công bố thông tin về việc hủy cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai.

TCC công bố thông tin về việc hủy cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Kính mời Quý Nhà đầu tư xem tại đây