TCFF Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ nhất ngày 28/04/2022.

TCFF Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ nhất ngày 28/04/2022.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại file đính kèm

TCEF Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ nhất ngày 27/04/2022.

TCEF Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ nhất ngày 27/04/2022.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại file đính kèm

TCBF Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ nhất ngày 26/04/2022.

TCBF Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 lần thứ nhất ngày 26/04/2022.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại file đính kèm

TCREIT Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2021.

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

TCEF CBTT Tài liệu Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2021 theo hình thức tham dự trực tiếp

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), Quỹ TCEF trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 QUỸ TCEF

Thời gian               : 14h00 Thứ tư ngày 27/04/2022.

Địa điểm                 :Phòng họp Hạ Long tầng 3 Zone 2 – Tòa nhà Techcombank C5 – D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức               : Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty TCC theo quy định.

Đối tượng tham dự : Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2022.

Toàn bộ Tài liệu Đại hội được đăng tải tại đây.