CBTT thông báo và tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố thông báo và tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết nội dung vui lòng xem file đính kèm:

  1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  2. Mẫu phiếu lấy ý kiến.
  3. Báo cáo thay đổi phương án triển khai Chào bán riêng lẻ của Techcom Securities.
  4. Tờ trình cấp quyền mua.
  5. Tờ trình Chào bán riêng lẻ.
  6. Tờ trình điều chỉnh và sử dụng Quỹ bổ sung Vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính.
  7. Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Techcom Capital Công bố thông tin: Ngày 21/11/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được GPĐC số 114GPĐC-UBCK về việc thay đổi Vốn điều lệ Công ty

Ngày 21/11/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương nhận được GPĐC số 114/GPĐC-UBCK về việc thay đổi Vốn điều lệ Công ty.

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.
Trân trọng.

Techcom Capital công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung LNST sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung Lợi nhuận sau thuế sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.
Trân trọng,

Techcom Capital Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2022.
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin lợi nhuận sau thuế của Công ty Quý III năm 2022 giảm gần 15 tỷ đồng (tương đương hơn 28%) so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2021.
Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY
Trân trọng.