TCEF Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom thông báo thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ dịp lễ năm 2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ các dịp lễ năm 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom.

Thông tin chi tiết, Quý Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

Trân trọng,