Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 24/11/2021)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 23/11/2021).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

TCBF_BC_Ngay_20211123

Trân trọng,