TCFF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 lần thứ hai tổ chức ngày 25/05/2021

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF).

Chi tiết:

Trân trọng

TCEF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 lần thứ hai tổ chức ngày 20/05/2021.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết:

Trân trọng,

TCBF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2020 lần thứ hai tổ chức ngày 19/05/2021.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

 1. CBTT BB NQ
 2. TCBF Bien ban hop
 3. TCBF Nghi quyet
 4. TCBF CBTT DLQ
 5. TCBF Dieu le Quy
 6. TCBF Du thao Ban cao bach (gửi UBCK ngày 20/05/2021)

Trân trọng,

TCFF Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai

THƯ MỜI

 Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom 

V/v: Tham gia họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai

 

Do cuộc họp lần 1 có tổng số Nhà Đầu tư tham dự chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành và KHÔNG đủ điều kiện để tiến hành. Theo quy định tại khoản 2 Điều 18, Thông tư 98/2020/TT-BTC, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai như sau:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 LẦN THỨ HAI QUỸ TCFF

Thời gian: 14h00 Thứ Ba ngày 25/05/2021

Địa điểm : Phòng họp tầng 12A – Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương kính mời Quý Nhà Đầu tư tham dự Đại hội của Quỹ. Chúng tôi gửi kèm thư mời này Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

 

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 26/03/2021.

Xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 23/05/2021 như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quý Nhà đầu tư mở tại Đại lý phân phối TCBS theo đường dẫn sau https://tcinvest.tcbs.com.vn
 • Bước 2: Tại mục “Khác”, chọn tính năng “Bỏ phiếu điện tử”
 • Bước 3: Chọn mục “Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF)” và chọn “Biểu quyết” để bắt đầu thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người đại diện của Quý Nhà đầu tư trong trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội.

Quý Nhà Đầu tư còn có thể thực hiện ủy quyền bằng cách điền thông tin vào bản in mẫu Giấy Ủy quyền lưu tại đường dẫn tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của công ty nêu trên và làm theo hướng dẫn tại mẫu Giấy Ủy quyền.

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời/giấy uỷ quyền khi tham dự Đại hội.

 

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Email: [email protected]

Hoặc Hotline: 1800 588 826

 

Tài liệu đại hội:

 

 

Trân trọng kính mời./.

TCREIT Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2020.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

 1. CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội
 2. CBTT ĐLQ sửa đổi

Trân trọng,