Tag Archives: Báo cáo tuần

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (17/09/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin vềGiá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (17/09/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (16/09/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (16/09/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (09/09/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (09/09/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (03/09/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin vềGiá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (03/09/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

  1. TCEF_BC_Tuan_20190902
  2. TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20190902
  3. TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20190902

Trân trọng,

 

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (02/09/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (02/09/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

TCFF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20190901

Trân trọng,