Sản phẩm dịch vụ

TCC thông báo thay đổi giá dịch vụ chuyển đổi giao dịch chứng chỉ Quỹ mở

Kính gửi Quý khách,
Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi giá dịch vụ chuyển đổi giao dịch chứng chỉ Quỹ mở có hiệu lực từ ngày 17/06/2019.
Chi tiết về thông báo Quý khách vui lòng xem tại đây.
Trân trọng,

TCFF – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – Thông báo phí 12/2018

Link thông báo: TCFF_2018_Thong bao phi

TCBF CBTT thay đổi tần suất giao dịch lên hàng ngày

Link thông báo: TCBF – Thong bao thay doi tan suat giao dich 20180702

TCEF CBTT thay đổi tần suất giao dịch lên hàng ngày

Link thông báo: TCEF – Thong bao thay doi tan suat giao dich – 20180509

Thông báo về thông tin giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu (TCBF) hiệu lực từ 08/08/2017.

TCC xin trân trọng thông báo về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thay đổi mức giá dịch vụ mua lại cho các thời hạn nắm giữ CCQ của Nhà Đầu tư kể từ ngày 08/08/2017 (thông tin chi tiết nêu tại file đính kèm).

Biểu giá dịch vụ mua lại

Thời gian nắm giữ CCQ

Phí mua lại(% giá trị lệnh bán)
0 đến dưới 6 tháng 1,0%
Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 0,5%
Từ 12 tháng trở lên 0%

Biểu giá dịch vụ mua lại MỚI

Thời gian nắm giữ CCQ

Phí mua lại(% giá trị lệnh bán)
0 đến dưới 3 tháng 1,0%
Từ 3 tháng đến dưới 9 tháng 0,5%
Từ 9 tháng trở lên 0%

Kính mong Quý Nhà Đầu tư, các đơn vị đối tác và các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ý các thay đổi này khi đặt lệnh, nhận lệnh và xử lý lệnh cho các giao dịch của Quỹ.