Sản phẩm dịch vụ

TCBF TCEF Thông báo chương trình hoàn tiền Chứng Chỉ Quỹ mở

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về chương trình hoàn tiền chứng chỉ Quỹ mở Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN THANH TOÁN CHỨNG CHỈ QUỸ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)


Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán chứng chỉ quỹ mở Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF).

 

Thời gian

thanh toán hiện tại (*)

Thời gian

thanh toán mới (*)

Ngày hiệu lực
Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) Ngày T Ngày T

(15h30)

27/05/2019
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) Ngày T+1 Ngày T

(15h30)

03/06/2019

 

Ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ là ngày T.

(*) Thời gian Quỹ dự kiến thanh toán cho Nhà Đầu Tư về việc mua lại Chứng Chỉ Quỹ.

Chi tiết về thông báo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

TCC thông báo thay đổi giá dịch vụ chuyển đổi giao dịch chứng chỉ Quỹ mở

Kính gửi Quý khách,
Techcom Capital công bố thông tin về việc thay đổi giá dịch vụ chuyển đổi giao dịch chứng chỉ Quỹ mở có hiệu lực từ ngày 17/06/2019.
Chi tiết về thông báo Quý khách vui lòng xem tại đây.
Trân trọng,

TCFF – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – Thông báo phí 12/2018

Link thông báo: TCFF_2018_Thong bao phi

TCBF CBTT thay đổi tần suất giao dịch lên hàng ngày

Link thông báo: TCBF – Thong bao thay doi tan suat giao dich 20180702