Sản phẩm dịch vụ

Bản cáo bạch và phụ lục bản cáo bạch của Quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom (TCREIT)

1. Bản cáo bạch Quỹ TCREIT: Xem tại đây.

2. Phụ lục 1: Điều lệ tổ chức và hoạt động: Xem tại đây.

3. Phụ lục 2: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CCQ ra công chúng: Xem tại đây.

4. Phụ lục 3: Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng: Xem tại đây.

5. Phụ lục 4: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý Quỹ: Xem tại đây.

6. Phụ lục 5: Hợp đồng lưu ký, giám sát Quỹ đầu tư Chứng khoán: Xem tại đây.

7. Phụ lục 6:

 • Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất (T7/2016): Xem tại đây.
 • Nghị Quyết Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất (T7/2016): Xem tại đây.
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư (T8/2016): Xem tại đây.

8. Phụ lục 7: Báo cáo danh mục đầu tư Quỹ TCREIT: Xem tại đây.

Quỹ đầu tư Trái phiếu

Sản phẩm Quỹ đầu tư Trái phiếu của Techcombank ra đời với mục tiêu mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

Chiến lược đầu tư của Quỹ trái phiếu TCBF là đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp lớn hoặc được các ngân hàng uy tín bảo lãnh sẽ phù hợp với những nhà đầu tư có khầu vị rủi ro thấp hơn.

Lợi ích: 

 • Được quản lý chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống đảm bảo tính minh bạch
 • Thanh khoản cao: Nhà đầu tư có thể bán lại chứng chỉ quỹ hoặc chuyển đổi giữa các quỹ mở TCC quản lý
 • Đầu tư linh hoạt và đa dạng: NĐT dễ dàng phân bổ lượng tiền đầu tư giữa các quỹ với quy mô đầu tư đa dạng
 • Giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa danh mục đầu tư
 • Giảm chi phí giao dịch nhờ quy mô lớn
 • Tiết kiệm thời gian cho công việc và gia đình

Công bố thông tin:

 1. Điều lệ Quỹ TCBF
 2. Bản cáo bạch Quỹ TCBF
 3. Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ TCBF

Quỹ đầu tư Cổ phiếu

Sản phẩm Quỹ đầu tư Cổ phiếu của Techcombank ra đời với mục tiêu mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập trên cơ sở đánh giá, lựa chọn các tài sản có chất lượng tốt, phân bổ danh mục hợp lý và tối thiểu hóa rủi ro cho Nhà Đầu Tư.

Chiến lược đầu tư của Quỹ cổ phiếu TCEF là đầu tư vào:

 • Nhóm cổ phiếu của các công ty đầu ngành hoặc có tiềm năng trở thành công ty đầu ngành, có vốn hóa lớn-
 • Nhóm cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn mang lại lợi tức cao cho các nhà đầu tư
 • Nhóm chứng khoán có mức định giá hấp dẫn; chứng khoán có lợi tức cao, ổn định
 • Trái phiếu được phát hành bởi công ty có xếp hạng tín dụng cao hoặc được ngân hàng uy tín bảo lãnh.

Lợi ích: 

 • Được quản lý chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống đảm bảo tính minh bạch
 • Thanh khoản cao: Nhà đầu tư có thể bán lại chứng chỉ quỹ hoặc chuyển đổi giữa các quỹ mở TCC quản lý
 • Đầu tư linh hoạt và đa dạng: NĐT dễ dàng phân bổ lượng tiền đầu tư giữa các quỹ với quy mô đầu tư đa dạng
 • Giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa danh mục đầu tư
 • Giảm chi phí giao dịch nhờ quy mô lớn
 • Tiết kiệm thời gian cho công việc và gia đình

Công bố thông tin:

 1. Điều lệ Quỹ TCEF
 2. Bản cáo bạch Quỹ TCEF
 3. Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ TCEF