Thông báo tiếp tục thực hiện chương trình ưu đãi hoàn tiền mua chứng chỉ quỹ TCBF theo phân hạng khách hàng

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo tiếp tục thực hiện chương trình khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng theo phân hạng như sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Nội dung chương trình: xem tại ĐÂY

Bổ sung cách thức trả thưởng:

– Tài khoản đăng ký nhận tiền bán chứng chỉ quỹ: Khách hàng được hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán mở tại Đại lý phân phối của Quỹ – Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities – TCBS) hoặc tài khoản thanh toán mà khách hàng đăng ký khi mở tài khoản chứng khoán tại TCBS (theo quyết định của TCC, phù hợp với quy định của pháp luật).

Trân trọng thông báo!