Tin tức

TCREIT Công bố tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2018

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố công bốtài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Thư mời
  2. Giấy uỷ quyền
  3. Chương trình họp
  4. Tài liệu họp
  5. Phiếu biểu quyết
  6. Dự thảo nghị quyết

Trân trọng,

CBTT Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc quỹ Đầu tư trái phiếu Techcom đầu tư Trái phiếu NPM082023 do Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc quỹ Đầu tư trái phiếu Techcom đầu tư Trái phiếu NPM082023 do Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành.

Chi tiết  Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCREIT thay đổi hình thức tổ chức họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) công bố thông tin về việc thay đổi hình thức tổ chức họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY

Trân trọng,

TCFF ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY

Trân trọng,

TCEF ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo về việc Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018.
Chi tiết về nội dung công bố thông tin Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY

Trân trọng,