Tin tức

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (22/05/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin vềGiá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (22/05/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (21/05/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin vềGiá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (21/05/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Quỹ TCBF – CBTT Thông báo giao dịch người nội bộ tháng 5/2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ tháng 5/2019

Chi tiết về thông tin Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCBF Công bố tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 lần thứ hai họp trực tiếp.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố công bốtài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) họp trực tiếp.

Thời gian họp: 09h00 ngày Thứ Bảy 01/06/2019.

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Thư mời
  2. Giấy uỷ quyền
  3. Tài liệu họp

Trân trọng,

TCEF Công bố thông tin Báo cáo tháng 04/2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về báo cáo tháng 04/2019 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCFF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,