Tin tức

TCREIT – Thông báo thực hiện quyền – Trả lợi tức năm tài chính 2017

Link thông báo: TCREIT – Thong bao ngay thuc hien quyen – Tra loi tuc 2017

Techcom Capital giới thiệu TCREIT – Quỹ đầu tư bất động sản đầu tiên tại Việt Nam

Báo cáo Kết quả Chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng và hoàn trả tiền đặt mua CCQ cho nhà đầu tư của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam

Xem Báo cáo Kết quả Chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng và hoàn trả tiền đặt mua CCQ cho nhà đầu tư của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam tại đây.

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam

Xem Báo cáo Tóm tắt Kết quả Chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam tại  đây

Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ Quỹ mở vào dịp Tết Nguyên Đán 2016

Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ Quỹ mở vào dịp Tết Nguyên Đán 2016

Xem thông tin về Thời gian giao dịch chứng chỉ Quỹ mở vào dịp Tết Nguyên Đán 2016 tại đây.