Tin tức

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (19/07/2019)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (19/07/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

TCREIT Công bố thông tin Báo cáo Quý II/2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin vềBáo cáo Quý II/2019 của Quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam TCREIT:

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

TCBF Công bố thông tin Báo cáo Quý II/2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin vềBáo cáo Quý II/2019 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (18/07/2019)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (18/07/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (17/07/2019)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam – TCREIT (17/07/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,