Tin tức

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (10/01/2019)

Link báo cáo:

TCFF – Quyết định của ban đại diện quỹ – Gộp BCTC năm 2018 vào BCTC năm 2019

Quyết định của Ban đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) nhất trí thông qua việc gộp báo cáo tài chính năm đầu tiên của TCFF kết thúc  ngày 31/12/2018 vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Link thông báo: TCFF_TTr01_QDBDD_Gop nam tai chinh

TCBF/TCEF/TCFF Thông báo thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở dịp lễ năm 2019

TCBF/TCEF/TCFF Thông báo thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở dịp lễ năm 2019 bao gồm kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, Tết âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05 và Quốc Khánh 02/09.

TCFF_Thong bao nghi le 2019

TCBF_Thong bao nghi le 2019

TCEF_Thong bao nghi le 2019

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (27/11/2018)

Link báo cáo: 27112018 ThongBaoGiaTriTaiSanrong_TT228_PL25_DangHD

TCFF – Thông báo kết thúc chào bán CCQ ra công chúng

Thông báo kết thúc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF)

Link thông báo: TCFF_Thong bao ket thuc chao ban CCQ_20181128