Tin tức

TCFF CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường ngày 14/10/2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư bất thường về việc sửa đổi, bổ su ng Điều lệ quỹ và ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý quỹ – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) ngày 14/10/2020

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Biên bản họp
  2. Nghị quyết
  3. Điều lệ quỹ

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 31/08/2020)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 31/08/2020).

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (ngày 19/05/2020)

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam – TCREIT (19/05/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (ngày 18/03/2020)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam – TCREIT (18/03/2020)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,

Thông báo tiếp tục thực hiện chương trình ưu đãi hoàn tiền mua chứng chỉ quỹ TCBF theo phân hạng khách hàng

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital thông báo tiếp tục thực hiện chương trình khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng theo phân hạng như sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Nội dung chương trình: xem tại ĐÂY

Bổ sung cách thức trả thưởng:

– Tài khoản đăng ký nhận tiền bán chứng chỉ quỹ: Khách hàng được hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán mở tại Đại lý phân phối của Quỹ – Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities – TCBS) hoặc tài khoản thanh toán mà khách hàng đăng ký khi mở tài khoản chứng khoán tại TCBS (theo quyết định của TCC, phù hợp với quy định của pháp luật).

Trân trọng thông báo!