ĐHNĐT thường niên

TCEF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2019.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu  Techcom (TCEF).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

 1. Biên bản họp Đại hội
 2. Nghị quyết Đại hội
 3. Điều lệ Quỹ sửa đổi
 4. Bản cáo bạch sửa đổi

Trân trọng,

TCBF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2019 lần thứ hai ngày 19/05/2020..

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai họp ngày 19/05/2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

 1. Biên bản họp Đại hội
 2. Nghị quyết Đại hội

Trân trọng,

TCEF Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF), Quỹ TCEF trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai như sau:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 QUỸ TCEF LẦN THỨ HAI

Thời gian: 14h30 Thứ Năm ngày 21/05/2020

Địa điểm : Phòng họp tầng 12A Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2020.

Xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 19/05/2020 như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quý Nhà đầu tư mở tại Đại lý phân phối TCBS theo đường dẫn sau https://tcinvest.tcbs.com.vn
 • Bước 2: Tại mục “Tiện ích”, chọn tính năng “e-Voting”
 • Bước 3: Chọn mục “Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 lần thứ hai Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)” và chọn “Biểu quyết” để bắt đầu thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người đại diện của Quý Nhà đầu tư trong trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội.

Quý Nhà Đầu tư còn có thể thực hiện ủy quyền bằng cách điền thông tin vào bản in mẫu Giấy Ủy quyền lưu tại đường dẫn tài liệu Đại hội dưới đây và làm theo hướng dẫn tại mẫu Giấy Ủy quyền.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Hoặc Hotline: 1800 588 826

Tài liệu Đại hội:

1. Thu moi

2. GUQ

3. Noi dung chuong trinh

4. Tai lieu dai hoi

5. Phieu bieu quyet

6. Nguyen tac lam viec tai dai hoi

7. Du thao nghi quyet DHNDT

8. Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2019

Trân trọng kính mời.

TCFF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2019.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

 1. Biên bản họp Đại hội
 2. Nghị quyết Đại hội
 3. Điều lệ Quỹ sửa đổi
 4. Bản cáo bạch sửa đổi

Trân trọng,

TCBF Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ TCBF trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai như sau:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 LẦN THỨ HAI QUỸ TCBF

Thời gian: 14h30 Thứ ba ngày 19/05/2020

Địa điểm : Phòng họp tầng 12A Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 31/03/2020.

Xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 17/020 như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quý Nhà đầu tư mở tại Đại lý phân phối TCBS theo đường dẫn sau https://tcinvest.tcbs.com.vn
 • Bước 2: Tại mục “Tiện ích”, chọn tính năng “e-Voting”
 • Bước 3: Chọn mục “Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 lần thứ hai Quỹ Đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)” và chọn “Biểu quyết” để bắt đầu thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người đại diện của Quý Nhà đầu tư trong trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội.

Quý Nhà Đầu tư còn có thể thực hiện ủy quyền bằng cách điền thông tin vào bản in mẫu Giấy Ủy quyền lưu tại đường dẫn tài liệu Đại hội dưới đây và làm theo hướng dẫn tại mẫu Giấy Ủy quyền.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu tư vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Hoặc Hotline: 1800 588 826

Tài liệu Đại hội:

1. Thu moi

2. GUQ

3. Noi dung chuong trinh

4. Tai lieu dai hoi

5. Phieu bieu quyet

6. Nguyen tac lam viec tai dai hoi

7. Du thao nghi quyet DHNDT

8. Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2019

Trân trọng kính mời.