ĐHNĐT thường niên

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHNĐT năm tài chính 2018 lần thứ ba họp trực tiếp ngày 22/06/2019.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 lần thứ hai họp trực tiếp của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) ngày 22/06/2019.

Chi tiết về Biên bản và Nghị quyết Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng,

 

TCEF CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHNĐT năm tài chính 2018 lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ hai

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2018 lấy ý kiến qua văn bản lần hai của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF).

Chi tiết về Biên bản và Nghị quyết Quý khách vui lòng xem tại đây:

 

Trân trọng,

TCBF – Biên bản họp ĐHNĐT năm tài chính 2017 lần 2

Link tài liệu:

Quỹ TCEF – Biên bản họp ĐHNĐT năm tài chính 2017 lần 2

Link tài liệu:

Quỹ TCREIT – Biên bản họp ĐHNĐT thường niên năm tài chính 2017

Link báo cáo: