Công bố thông tin

TCBF Công bố thông tin Báo cáo Quý I/2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin vềBáo cáo Quý I/2019 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

TCREIT Công bố thông tin Báo cáo Quý I/2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin vềBáo cáo Quý I/2019 của Quỹ đầu tư Bất Động Sản Techcom Việt Nam TCREIT:

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (18/04/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (18/04/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (17/04/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (17/04/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng

Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (16/04/2019)

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (16/04/2019)

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại đây:

Trân trọng